Tränings och medlemsavgifter.


 

För året 2018 är följande avgifter beslutade av styrelsen.

  • Medlemsavgift.
    • 200kr/år & medlem.
  • Träningsavgift.
    • 995kr/per termin

 

Föreningen drivs helt och hållet på ideell verksamhet, föreningen är ansluten till svenska budo och kampsportsförbundet och därigenom riksidrottsförbundet. Samtliga betalande medlemmar är försäkrade genom förbunden vid träning hos oss.
Intäkter från medlemsavgifter går oavkortat till avgifter, lokalhyror, ev materialinköp samt anordning av läger/event för utveckling av föreningens medlemmar.